چگونه مقدمات پیاده کردن نقشه ساختمان روی زمین را فراهم کنیم؟

چگونه مقدمات پیاده کردن نقشه ساختمان روی زمین را فراهم کنیم؟

در ابتدا برای پیاده کردن نقشه و پلان روی زمین ابتدا باید عوارض اطراف منطقه را شناسایی کنیم و یک مبنا داشته باشیم که برای نقشه ساختمانها این مبنا مرز ساختمان یک لبه جاده ای که در نزدیکی ساختمان واقع است می باشد. و برای یک منطقه صنعتی ممکن است مبنا حصار و نرده های آن منطقه باشد.

در مرحله بعد ما نیاز به اندازه طولها و زاویه ها برای پیاده کردن طرح داریم. با توجه به دقت کار و وسایل مورد استفاده ، نقشه را روی زمین پیاده می کنیم.
نکات بسیار مهمی که باید مد نظر داشته باشیم، این است که ارتفاع عوارض اطراف طرحهای عمرانی مانند شیب زمینهای کشاورزی جهت آبیاری ، قائم بودن ستونهای ساختمان، و شیب مورد نیاز سیستم آب و فاضلاب و ارتفاع سطح خیابانها نسبت به طرح ما از مباحث مهمی می باشد که در اجرای طرحهای عمرانی باید در نظر گرفته شود.

پیاده کردن نقشه در زمینهای کوچک با وسایل ساده امکان پذیر می باشد. اما اگر منطقه مورد عمل بزرگ باشد علاوه بر دقت بیشتر، نیازمند استفاده از دستگاههای زاویه یاب و توتال استیشن می باشد.
نکته بسیارمهم: کلیه مراحل پیاده سازی باید مرحله به مرحله کنترل شود به دلیل آنکه رفع اشتباهات انجام شده بعد از اجرای پروژه بسیار پر هزینه ودر برخی موارد غیر ممکن خواهد بود.

آماده کردن زمین برای پیاده کردن نقشه
قبل از پیاده کردن نقشه باید زمین مورد نظر را مسطح و پاکسازی کنیم و بناهای غیر قابل استفاده را تخریب و نخاله های آن را خارج کنیم.
اگر محل پیاده سازی نقشه دارای پوشش گیاهی باشد، حدود ۱۵ الی ۳۰ سانتیمترخاک سطحی آن به دلیل ریشه گیاهان سست و قابل نشست است و مناسب ساختمان سازی نمی باشد.بنابراین این خاک باید با وسایل خاکبرداریبه محل دیگر منتقل شود و سطح زمین کاملا مسطح گردد.

در مرحله بعد ما نیاز به اندازه طولها و زاویه ها برای پیاده کردن طرح داریم. با توجه به دقت کار و وسایل مورد استفاده ، نقشه را روی زمین پیاده می کنیم.
نکات بسیار مهمی که باید مد نظر داشته باشیم، این است که ارتفاع عوارض اطراف طرحهای عمرانی مانند شیب زمینهای کشاورزی جهت آبیاری ، قائم بودن ستونهای ساختمان، و شیب مورد نیاز سیستم آب و فاضلاب و ارتفاع سطح خیابانها نسبت به طرح ما از مباحث مهمی می باشد که در اجرای طرحهای عمرانی باید در نظر گرفته شود.

پیاده کردن نقشه در زمینهای کوچک با وسایل ساده امکان پذیر می باشد. اما اگر منطقه مورد عمل بزرگ باشد علاوه بر دقت بیشتر، نیازمند استفاده از دستگاههای زاویه یاب و توتال استیشن می باشد.
نکته بسیارمهم: کلیه مراحل پیاده سازی باید مرحله به مرحله کنترل شود به دلیل آنکه رفع اشتباهات انجام شده بعد از اجرای پروژه بسیار پر هزینه ودر برخی موارد غیر ممکن خواهد بود.
آماده کردن زمین برای پیاده کردن نقشه
قبل از پیاده کردن نقشه باید زمین مورد نظر را مسطح و پاکسازی کنیم و بناهای غیر قابل استفاده را تخریب و نخاله های آن را خارج کنیم.

اگر محل پیاده سازی نقشه دارای پوشش گیاهی باشد، حدود ۱۵ الی ۳۰ سانتیمترخاک سطحی آن به دلیل ریشه گیاهان سست و قابل نشست است و مناسب ساختمان سازی نمی باشد.بنابراین این خاک باید با وسایل خاکبرداریبه محل دیگر منتقل شود و سطح زمین کاملا مسطح گردد.

 

یادگیری بیشتر
شش اصل اساسی و پایدار برای ساخت و ساز پروژه های تجاری
۸ نوع حفاری مورد نیاز برای ساخت و ساز
۴ اصل کلیدی برای طراحی باغ و فضای سبز
چگونه زمین را خاک برداری کنیم؟
چگونه می توانیم ساختمان را تخریب کنیم؟
چگونه زمین را برای پیاده کردن نقشه آماده کنیم؟

|۱۳۹۸-۲-۲۲ ۰۰:۱۰:۵۵ +۰۴:۳۰فروردین ۶ام, ۱۳۹۸|چگونه ساختمان بسازیم|٪ نظرات